Dni wolne w przerwie świątecznej

Dni wolne w przerwie świątecznej

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 23 grudnia – poniedziałek
  • 24 grudnia – wtorek
  • 27 grudnia – piątek
  • 30 grudnia – poniedziałek
  • 31 grudnia – wtorek

W powyższych dniach świetlica czynna od 7.00 do 17.00, z wyjątkiem dni 24 grudnia i 31 grudnia- świetlica czynna od 7.00 do 12.00.

 Skip to content