Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej


14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Świetlica jest czynna od 7.00 do 17.00.

W szkole DEN obchodzimy 13 października w środę w ramach obchodów wewnątrzklasowych.
Uczniowie tego dnia przychodzą odświętnie ubrani.Skip to content