Egzamin gimnazjalny

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2017/2018.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.‎

 

Przebieg egzaminu

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda cześć/zakres/poziom egzaminu ‎rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. ( środa )

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,

– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00,
b) część matematyczno – przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,

– z zakresu matematyki – godz. 11:00,

 

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. ( piątek )

– na poziomie podstawowym – godz. 9:00,

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/