Jak dokonać zwrotu wypożyczonych podręczników i książek?

Jak dokonać zwrotu wypożyczonych podręczników i książek?

Wychowawcy klas przekżą informację o dacie i godzinie zwrotu materiałów szkolnych do biblioteki. Każdy uczeń ma wyznaczony dzień przyjścia do szkoły. Wyjątkiem są uczniowie obecnych klas 1-wszych, 4-tych i 7-ych. Ci dokonają zwrotu we wrześniu 2020 roku w wyznaczonych terminach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami: 

 1. Przyjmowanie wypożyczonych podręczników oraz innych materiałów rozpocznie się od dn. 08 czerwca wg ustalonego harmonogramu. 
 2. Przed zwróceniem podręczników należy usunąć wszelkie zapiski, notatki, dane osobowe oraz zdjąć okładki. Należy zwrócić uwagę na estetykę i czystość zwracanych książek. 
 3. Podręczniki może zwrócić uczeń lub rodzic/opiekun, w czasie wyznaczonym w harmonogramie.
 4. 4. Osoba zwracająca podręczniki powinna być zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki jednorazowe. 
 5. W bibliotece może przebywać jedna osoba zwracająca książki. W przypadku konieczności oczekiwania na swoją kolej, należy zachować bezpieczny dystans min. 2 m. Do szkoły należy wejść głównym wejściem A.
 6. Osoba zwracająca książki podaje numery wypożyczonych książek, które zostaną odpisane z jego karty. 
 7. Zwrócone książki czytelnik zanosi do magazynu mieszczącego się w wyznaczonym miejscu szkoły. 
 8. W przypadku braku możliwości zwrócenia książek w wyznaczonym terminie można zwrócić książki wychowawcy w wyznaczonym przez niego czasie. Książki powinny być zapakowane w plastikową torbę, opatrzone imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia zwracającego książki. 
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek należy odkupić taką samą książkę lub inną po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem. 
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zwrotu książek lub inne,związane z pracą biblioteki należy kierować drogą mailową na adres: biblioteka@spkielno.pl 
 11. Podręczniki, które będą używane w roku szkolnym 2020/2021 będą wypożyczane w dn. 22-26 czerwca i w wyznaczonych dniach wrześnie wg odrębnego harmonogramu.


Skip to content