Kompetencje na „6”

Kompetencje na „6”

Podczas roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole jest realizowany program ,,Kompetencje na szóstkę”:

•   w podczas zajęć uczniowie rozwijają kompetencje społeczne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość),

•   kształcą umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

•   rozwijają kompetencje osobowe i społeczne (komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, realizacja wspólnego projektu),

•   podczas zajęć uczniowie w sposób twórczy zaspokajają naturalną ciekawość poznawczą.

Koordynatorem projektu jest pani Maja Littwin.Skip to content