List do Rodziców

List do Rodziców

Kielno, 01.09.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Rozpoczynamy dzisiaj nowy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na pandemię i konieczność zachowania dystansu nie możemy zorganizować wspólnej uroczystości. Dlatego zwracam się do Państwa za pośrednictwem Wychowawców i strony internetowej.

Po kilku miesiącach przerwy wracamy do nauczania w formie stacjonarnej. Wszyscy pracownicy zadbali o to, aby szkoła była do tego odpowiednio przygotowana. Ale bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od odpowiedzialności oraz przestrzegania zaleceń i procedur. O to przede wszystkim bardzo proszę pracowników, rodziców i uczniów.

Najważniejsze zasady dotyczące pracy szkoły są następujące:

 1. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
 2. Uczniów, wszystkich pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Proszę, aby uczniowie z objawami infekcji nie przychodzili do szkoły. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w czasie zajęć, uczeń będzie odizolowany, a rodzice będą zobowiązani do odebrania go ze szkoły.
 4. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie – każda klasa ma wyznaczone dla siebie wejście. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły pozostają poza budynkiem, utrzymując wymagany dystans społeczny. Zapewniam Państwa, że pracownicy szkoły zaopiekują się należycie wszystkimi dziećmi i pomogą im w razie potrzeby.
 5. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji znajdują się przy wszystkich wejściach do szkoły.
 6. Wejście do budynku szkoły osób niebędących jej pracownikami będzie możliwe wyłącznie podczas zajęć lekcyjnych i z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (zakryte usta i nos, dystans społeczny, dezynfekcja rąk). Zabronione jest przebywanie ww. osób na korytarzach  podczas przerw międzylekcyjnych.
 7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego.
 8. Zaleca się, by w szatniach uczniowie zasłaniali nos i usta. W przypadku dobrej pogody uczniowie przychodzący do szkoły bez okryć wierzchnich nie muszą korzystać z szatni.
 9. Uczniowie zobowiązani są do zdezynfekowania lub umycia rąk przed rozpoczęciem lekcji.
 10. Każda klasa przypisana jest do wyznaczonej sali. Wyjątkiem są lekcje informatyki, języków obcych i wychowania fizycznego. Uczniowie nie zmieniają wyznaczonych miejsc przy stolikach. Stoliki te ustawione są w sali z zachowaniem możliwie jak największej odległości od siebie.
 11. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki. Nie wymieniają się nimi między sobą.
 12. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek).
 13. Uczniowie spędzają przerwę w wyznaczonych sektorach. Przemieszczają się tylko w niezbędnych sytuacjach. Podczas przerwy zachowują dystans społeczny.
 14. W szkole do odwołania nie organizuje się wycieczek.
 15. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami/opiekunami uczniów poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie. Bardzo proszę o podanie wychowawcom aktualnych numerów telefonów.
 16. W bibliotece obowiązuje zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk i dystans społeczny.
 17. Dystrybutory wody pitnej znajdują się pod nadzorem w świetlicy (sala nr 19) i w pomieszczeniu

Powyższe zasady będą obowiązywały do odwołania. W razie konieczności zmiany sposobu nauczania na zdalny lub mieszany uczniowie i rodzice będą poinformowani o nowych zasadach za pośrednictwem wychowawców, przez dziennik elektroniczny oraz szkolną stronę internetową.

 

Szanowni Państwo.

Wierzę, że pomimo trudności nadchodzący rok szkolny będzie dla Uczniów rokiem pełnym ciekawych wyzwań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz radości z sukcesów. Życzę Wam tego, Drodzy Uczniowie, z całego serca. Rodzicom życzę, aby był to rok satysfakcjonującej współpracy z Nauczycielami i dumy z osiągnięć dzieci.

Z wyrazami szacunku

                                                                                             Joanna KułagaSkip to content