ŁOWIMY TALENTY  – MAKS MATEMATYCZNY

ŁOWIMY TALENTY  – MAKS MATEMATYCZNY

20 lutego 2016 r. upłynął termin zgłoszeń do II edycji internetowego konkursu Maks Matematyczny. Konkurs odbędzie się w środę 9 marca 2016 r.

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska

INFORMACJA O KONKURSIE

Maks Matematyczny jest zupełnie nową koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalistów oraz z podziałem na kategorie wiekowe.

ZADANIA KONKURSOWE

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych.

Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu w ciągu 60 minut.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE
http://jersz.pl/contest,11.html

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMOWANE SĄ DO 20 LUTEGO ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

KOSZT UDZIAŁU W KONKURSIE – 9 ZŁ

ANNA MISCHKA
BARBARA PILACKASkip to content