OGRANICZAMY HAŁAS W SZKOLE

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

powszechnie wiadomo, że hałas ma szkodliwy wpływ na zdrowie, szczególnie u dzieci: powoduje trudności w koncentracji, ogranicza efektywność nauczania, pogłębia zmęczenie, wywołuje niepokój, może prowadzić do uszkodzenia słuchu. W naszej szkole jednocześnie przebywa ponad 400 osób, stąd wysoki poziom hałasu jest nieunikniony. Wielokrotnie podczas omawiania wniosków z pracy szkoły dyskutowano na temat sposobów ograniczenia tego zjawiska.

Od początku roku szkolnego podejmujemy działania zmierzające do realizacji tego celu. Dla najmłodszych uczniów podczas długich przerw dostępne są trzy sale, w których pod opieką nauczyciela można odpocząć, wyciszyć się, posłuchać muzyki relaksacyjnej lub bajek. Inicjatywa ta cieszy się zainteresowaniem dzieci, ale nie przyczyniła się do znaczącego obniżenia poziomu hałasu.

Od czwartku 9 kwietnia podjęliśmy próbę usunięcia największego źródła hałasu, jakimi były dzwonki szkolne. Dzwonki zostały wyłączone, na lekcje i przerwy wychodzimy „z zegarkiem w ręku”. Ze  wstępnych obserwacji wynika, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przychodzą na lekcje punktualnie, a na przerwach w szkole jest spokojniej.

Aby podjąć ostateczną decyzję o tym, czy w szkole będą dzwonki i jak jeszcze możemy walczyć z hałasem, przeprowadzimy ankietę wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

Zachęcamy do przekazywania wychowawcom uwag i wniosków na temat organizacji pracy szkoły.

Joanna KułagaSkip to content