Pobieranie opłat za zgubienie biletu miesięcznego

Pobieranie opłat za zgubienie biletu miesięcznego

W przypadku zgubienia biletu należy zgłosić się do Punktu Sprzedaży Biletów celem nabycia zaświadczenia o wykupieniu biletu. Za wydanie zaświadczenia Punkt Sprzedaży Biletów pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł.

Osoba do kontaktu p. Alicja Kreft (kierownik dworca) 551-228-810, alicja.kreft@pksgdynia.pl

Punkty Sprzedaży Biletów dostępne są na stronie pksgdynia.pl w zakładce Bilety i ulgi

Zarządzenie PKS – pobierz TUTAJSkip to content