REKOLEKCJE – informacje

REKOLEKCJE – informacje

Rekolekcje wielkopostne odbędą się 14-16 marca 2016 r.
W tych dniach obowiązuje zmiana organizacji pracy szkoły.
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.00.
Świetlica szkolna czynna w godzinach 7.00-17.00.Skip to content