REKRUTACJA KLASA 1 GIM- LISTA PRZYJĘTYCH

REKRUTACJA KLASA 1 GIM- LISTA PRZYJĘTYCH

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej dostępna jest w sekretariacie szkolnym.

Rekrutacja uzupełniająca:
składanie wniosków: od 6 lipca od godz. 12:00 do 7 lipca 2016 r. do godz. 12:00
podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 27.07.2016 r.
uzupełnienie wniosku o świadectwo i zaświadczenie z kl. 6: od 27 do 28 lipca 2016 r.
ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych: do 31.08.2016 r.Skip to content