REKRUTACJA KLASA 1 GIM – WERYFIKACJA WNIOSKÓW – LISTA KANDYDATÓW

REKRUTACJA KLASA 1 GIM – WERYFIKACJA WNIOSKÓW – LISTA KANDYDATÓW

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej gimnazjum dostępna jest w sekretariacie szkolnym.

Informuję, że zgodnie Zarządzeniem Nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku, wyznacza się dodatkowy termin od 01.07.2016 r. od godz.12:00 do 05.07.2016 r. do godz. 15:00 składania potwierdzenia woli zapisu dziecka przez rodziców kandydata w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia ze sprawdzianu szóstoklasisty.Skip to content