Sprawdzian 6-klasisty – 5 kwietnia 2016 r.

Sprawdzian 6-klasisty – 5 kwietnia 2016 r.

 

Sprawdzian zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00 – 12:30. Szóstoklasiści, zbiórka w szkole o godzinie 8.00. Klasa VI A w sali 37, klasa VI B w sali 36.

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎

Część 1. Zawiera zadania z języka polskiego i matematyki.

  • Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut .

Cześć 2. Zawiera zadania z języka obcego . Jest to język,  którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

  • Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

Obie części sprawdzianu odbywają  się tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1, a częścią 2 jest krótka przerwa na odpoczynek.

 

Pamiętajcie o długopisie z czarnym tuszem, linijce oraz legitymacji.

 

Wtorek 5 kwietnia 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczny w szkole podstawowej. Świetlica czynna od 7.00 do 17.00. Gimnazjum pracuje wg zmienionego planu od godziny 8.30 do 13.00Skip to content