Styczeń w naszej szkole

Styczeń w naszej szkole

  • 19 stycznia 2022 – wystawienie ocen przewidywanych;
  • 21 stycznia 2022 – koniec pierwszego półrocza, termin wystawienia ocen półrocznych;
  • 26 stycznia 2022 – klasyfikacja półroczna;

W styczniu odbędzie się także próbny egzamin ósmoklasisty – 12, 13 i 14 stycznia. Uczniowie klas 0-7 w tych dniach będą mieli lekcje według dostosowanego planu.

Przypominamy także o terminie ferii w naszym województwie:

  • 14-27 lutego 2022 – Ferie zimowe


Skip to content