ŚWIATEŁKO DLA HOSPICJUM

ŚWIATEŁKO DLA HOSPICJUM

Światełko 537099cc28c1a_odla hospicjum to akcja organizowana od kilku lat, mająca na celu zbieranie środków finansowych na działalność hospicjów. Dzięki uprzejmości proboszczów lokalnych parafii, co roku 1 listopada, wolontariusze mogą kwestować na cmentarzach Powiatu Puckiego, Wejherowskiego, a także na Półwyspie helskim. Wszyscy odwiedzający tego dnia cmentarze, którzy wspomogą datkiem hospicjum, obdarowani zostają zniczem. Każdy znicz jest symbolicznym akcentem przypominającym o pacjentach puckiego hospicjum i ich potrzebach.

Dzięki hojności mieszkańców Kielna oraz wytrwałości naszych wolontariuszy, mogliśmy wesprzeć hospicjum kwotą 2.575,59 zł,  za co serdecznie dziękuję w imieniu pacjentów i organizatorów akcji.

Ogromne podziękowania dla wolontariuszy, którzy nie zważając na warunki pogodowe, niestrudzenie i bez narzekania, kwestowali na terenie cmentarza w Kielnie. Dobra robota! 

 

Katarzyna PalmowskaSkip to content