Terminarz na czerwiec

Terminarz na czerwiec

Praca szkoły w czerwcu:

3 czerwca – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

4 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – świetlica czynna od 7.00 do 17.00;

Do 9 czerwca – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i z zachowania;

Do 16 czerwca – wystawienie ocen końcoworocznych z przedmiotów i z zachowania;

Do 18 czerwca – zdawanie podręczników do biblioteki szkolnej – ustalenia z wychowawcą klasy;

25 czerwca – zakończenie roku szkolnego [szczegółowe informacje zostaną podane].Skip to content