Uwaga Uczniowie – zbliża się koniec semestru!!!

Uwaga Uczniowie – zbliża się koniec semestru!!!

Przypominam, że oceny przewidywane za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 wystawiane są do 15 stycznia 2016 r.

Rodzice zostaną poinformowani o ocenach na najbliższym zebraniu 20 stycznia 2016 r.

Oceny śródroczne wystawione zostaną do 22 stycznia 2016 r.

W naszym województwie ferie zimowe trwają od 15  do 28 lutego 2016 r. 

 

Wykorzystajcie efektywnie ostatnie dni nauki szkolnej w I semestrze!!!

Katarzyna DerleckaSkip to content