Ważna informacja!

Ważna informacja!

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Poniedziałek 28 września ustalam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla dzieci wymagających opieki świetlica będzie czynna od 7.00 do 17.00. Dzieci przebywające w świetlicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.Skip to content