Wyniki ankiety dotyczącej funkcjonowania szkoły bez dzwonków

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

chcielibyśmy podzielić się z Wami wynikami ankiety dotyczącej funkcjonowania szkoły bez dzwonków

Na 443 uczniów naszej szkoły w ankiecie wzięło udział 308:

 • 108 gimnazjalistów,
 • 97 uczniów z klas IV-VI,
 • 69 z klas I-III,
 • 34 przedszkolaków.

 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że:

 • wyłączenie dzwonków spowodowało, że w szkole jest ciszej;
 • uczniowie spokojniej wychodzą na przerwę;
 • lekcje zaczynają się punktualnie.

 

Jedna trzecia uczniów twierdzi, że brak dzwonka powoduje przedłużanie lekcji przez nauczycieli. Z 252 uczniów połowa uznaje, że nie spóźnia się na zajęcia.

Większość uczniów oceniło, że chodzenie na lekcje „z zegarkiem w ręku” nie sprawia im kłopotu.

Spośród 113 (biorąc pod uwagę Gimnazjum oraz SP), którzy odpowiedzieli inaczej:

 • 24 osoby nie potrafią posługiwać się zegarkiem;
 • 53 osoby nie posiadają zegarka;
 • 35 osób nie zna rozkładu lekcji i przerw;
 • 60 osób nie chce w ogóle zmieniać trybu pracy.

Podsumowując, spośród wszystkich ankietowanych, 168 uczniów chce przywrócić dzwonki w szkole, 138 preferuje organizację pracy bez dzwonków. Jedna osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi, a jedna chciałaby dzwonki, ale cichsze i tylko sygnalizujące koniec przerwy.

Nauczyciele niemal jednogłośnie opowiedzieli się za funkcjonowanie szkoły bez dzwonków.

Oprócz ankiety zasięgnięto opinii Państwa na zebraniach z rodzicami. Przedstawiciele Rady Rodziców ustalili, że najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie dzwonków cichszych od początku nowego roku szkolnego. Do końca tego roku praca szkoły pozostanie niezmienna – bez dzwonków.

 Skip to content