Rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W LATACH 2008, 2009 i 2010 Obowiązkowe wychowanie przedszkolne rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2010. Obowiązek szkolny – naukę w klasie pierwszej,...

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do kl. I gimnazjum powinien: a)  do dn. 29 maja br. w sekretariacie szkoły złożyć następujące dokumenty: Wypełnione podanie Podpisane 1 zdjęcie legitymacyjne...